‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’

Het was een lange en ingewikkelde kabinetsformatie. Naast het komen tot onderling gedeelde uitgangspunten en oplossingen, kwamen er ook vele brieven en oproepen vanuit het hele land. Iedereen leek in de aanloop naar de formatie te weten wat er te doen stond. Uiteindelijk is het gelukt om alle informatie en uitgangspunten samen te brengen tot een geheel. Nu het Regeerakkoord er ligt, komt het aan op de uitvoering. Daarin kan het verschil écht gemaakt worden.

In het essay ‘Wat het kabinet zich moet realiseren,’ worden gedachten en suggesties aangedragen door bestuurskundigen voor de uitvoering van het Regeerakkoord. Dit essay is tot stand gekomen naar aanleiding van een reeks dialoogsessies, georganiseerd door de Vereniging voor Bestuurskunde (VvB) en de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM).

Bent u benieuwd naar dit essay? Lees hier verder.