Vervolgrapport op botsende rationaliteiten is nu uit in boekvorm

‘Hij begrijpt er dus helemaal niets van!’ is een handzaam boek voor de publieke professional. Het vormt het eindresultaat van een verkenning van Roel in ‘t Veld en Albert Jan Kruiter, naar het vermogen van publieke professionals om in hun dagelijkse werk tot samenwerking te komen. Samenwerking is een voorwaarde om publieke waarde te creëren. Of eenvoudiger gezegd, om ook daadwerkelijk ‘waar’ voor het publieke geld te kunnen leveren. Het boek geeft diepgaand inzicht in hoe oriëntaties op professionaliteit tot ‘botsende rationaliteiten’ leiden. Samen met publieke professionals is vervolgens de dialoog gevoerd, over de competenties die nodig zijn om die botsingen als professional zelf te kunnen begrijpen én om te kunnen omzetten in gerichtheid op een vruchtbare samenwerking.

Nieuwsgierig naar het boek ‘Hij begrijpt er dus helemaal niet van’? IKPOB stelt 50 boeken kosteloos beschikbaar. Het boek direct digitaal inzien kan natuurlijk ook. U kunt één exemplaar bestellen door een e-mail, voorzien van uw adresgegevens, te sturen naar info@IKPOB.nl