Save the date: Dialoogtafel ‘Stappen vooruit’

Op 12 april aanstaande wordt er door Publiek Denken, in samenwerking met Platform O, de Dialoogtafel ‘Stappen vooruit in steden en regio’s’ georganiseerd. In Nederland neemt het belang van de stedelijke regio’s de komende jaren alleen maar toe. Grote steden trekken meer inwoners, toeristen, studenten, expats, kenniswerkers en ondernemers aan. Bedrijvigheid en culturele activiteiten intensiveren. Dit biedt grote economische kansen. Keerzijde hiervan is dat het steeds drukker in de steden wordt, wat leidt tot vastlopende mobiliteit in de vorm van auto- en fietsfiles. Het OV heeft te kampen met overvolle treinen, trams en bussen. Dit heeft duidelijk zijn invloed op de bereikbaarheid van de grote steden.

Volgens het in 2016 verschenen rapport van ‘Planbureau voor de Leefomgeving Balans’ over de Leefomgeving 2016, staat dat in de Agenda Stad: ‘het Rijk, steden en andere partijen inzetten op het versterken van de concurrentiekracht van Nederlandse steden en het nog beter benutten van de (sterkste) stedelijke regio’s als groeimotor van de economie. De gedachte is dat in het kielzog van succesvolle steden de economie als geheel kan meeprofiteren. Stedelijke groei gaat echter doorgaans ook gepaard met een toenemende divergentie: een grotere economische ongelijkheid tussen regio’s. Bovendien is niet elke stad even succesvol. Een patroon dat ook in Nederland waarneembaar is. Dit roept de vraag op hoe beleidsmatig met deze verschillen om te gaan en wat voor soort beleid hierbij past.’

Kunnen grote steden succesvol blijven ontwikkelen en ook middelgrote steden, kleine gemeenten en dorpen hiervan profiteren? Hoe kan er voor gezorgd worden dat steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal blijven, en een succesvolle regionale aanpak rond grote en kleine steden ontwikkeld wordt? Op welke wijze kunnen Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven zodanig samenwerken dat men tot aantrekkelijke en onderscheidende stedelijke regio’s komt? Is het huidige kabinet in staat heldere handvatten te blijven geven aan overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, woningcorporaties en overige betrokken partijen hoe hiermee om te gaan?

Wilt u bij deze Dialoogtafel aanwezig zijn? U kunt zich hier aanmelden. Het uitgebreide rapport van ‘Planbureau voor de Leefomgeving Balans’ over de Leefomgeving 2016, kunt u hier inzien.