Save the date Dialoogtafel: ‘Denken over data’

Op 22 maart aanstaande organiseert platform O in samenwerking met Publiek Denken de dialoogtafel Denken over data.  Wat kan de overheid doen met data? Is het begrip niet gewoon een hype, vroeg gezaghebbend tech-platform Frankwatching.com zich in 2014 af. Inmiddels is het antwoord bekend. De vraag is nu: hoe kunnen data meer structureel ingezet worden in het beleidsproces? En hoe kunnen ze bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid? Een ding is duidelijk: de overheid zal slim te werk moeten gaan en als een platform moeten opereren. Daarbij is de samenwerking met bedrijven en burgers cruciaal, want de nieuwe generatie digitale infrastructuren en de daarin verzamelde data zijn vaak in handen van burgers of grote multinationals als Facebook, Eneco, Siemens, Philips, TomTom en Google. Voorbeelden van dergelijke samenwerkingen zijn er gelukkig al. In het Partnership Talking Traffic werkt het ministerie van IenW samen met KPN en andere partijen om nieuwe diensten te leveren voor de infrastructuur in Nederland.

Behalve slim moet de overheid vooral ook voorzichtig zijn. Want het gebruik van data creëert niet alleen kansen; er zijn ook uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van transparantie, privacy en veiligheid. Gemeenten zijn druk bezig om deze uitdagingen het hoofd te bieden maar de vraag is: gaat dat snel genoeg? Dit jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en gaat het Digital Trust Centre van start. Maar de WRR waarschuwde vorig jaar dat sterkere waarborgen nodig zijn voor de vrijheidsrechten van de burger. Bovendien zijn toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) onvoldoende toegerust voor de uitdagingen die data met zich meebrengen.

Hoe kan het slim benutten van data bijdragen aan het ontwikkelen van effectiever beleid? En hoe kan de overheid de samenwerking met burgers, bedrijfsleven en wetenschap verbeteren? Welke extra maatregelen zijn nodig om de veiligheid en privacy van burgers te garanderen? Waar liggen de grenzen van wat er met data kan en gedaan mag worden?

Nieuwsgierig geworden? U kunt zich hier aanmelden om bij deze Dialoogtafel aanwezig te zijn.