Reuring!Café: ‘De toekomst van organisaties en organiseren binnen de Rijksoverheid’ op 26 september 2017

Nederland is nog steeds een zeer welvarend, vrij en veilig land. Zeker in vergelijking met landen rondom Europa. Maar the winds of change waait ook hier steeds harder. Wat nog niet zo lang geleden zeker leek, is dat nu niet meer. Voorspellen wat op ons afkomt, is een steeds hachelijker onderneming. De samenleving verandert snel en de overheid zal moeten mee veranderen om relevant te blijven. Dat was zo in het verleden, en dat zal zo blijven.

Als onderdeel van de Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager van IKPOB, VGS en VOM, hebben Frank van Erkel en Jeroen de Lange de publicatie ‘Overheid van de Toekomst/Toekomst van de overheid’ geschreven. In dit indringende essay maken de auteurs goed duidelijk dat de overheid ook in de toekomst een cruciale rol speelt bij het behartigen van de publieke zaak. Echter vraagt dat wel om een overheid die anders is georganiseerd. De auteurs houden ons in dit essay vriendelijk doch dringend een spiegel voor.

Maar we gaan verder. Op dinsdagmiddag 26 september aanstaande organiseert VOM vanuit De Zoektocht het debatprogramma Reuring!Café, met dit keer als thema: de toekomst van organisaties en organiseren binnen de Rijksoverheid. In het kader hiervan wordt tijdens dit Reuring!Café, van 16.15 tot 16.45 uur, de publicatie ‘Overheid van de Toekomst/Toekomst van de overheid’ gepresenteerd. Frank van Erkel, Jeroen de Lange, VOM, IKPOB en VGS nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in de Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, te Den Haag. Tijdens de boekpresentatie lichten de auteurs hun publicatie kort toe, zowel wat betreft nut en noodzaak, als wat betreft inhoud.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar info@dezoektocht.info