Boeken

IKPOB initieert of ondersteunt, zowel inhoudelijk als financieel, de publicatie van diverse boeken die ten doel hebben de competentieontwikkeling van professionals in het openbaar bestuur te stimuleren.