Publicatie NSOB ‘Spraakmakend Leiderschap’

‘Spraakmakend Leiderschap’ is een handzaam boek voor de gemeentesecretaris, maar ook zeker inspirerend voor de publieke professional in het algemeen. Het vormt het eindresultaat van een verkenning van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en IKPOB naar de ‘linguïstische vingerafdruk van de gemeentesecretaris’.

Unieke vingerafdruk, ook in linguistiek
Elke gemeentesecretaris heeft zijn eigen verhaal, beschikt over een eigen repertoire aan woorden en uitdrukkingen, die stuk  voor stuk kunnen zorgen voor begrip of onbegrip, instemming of afkeer. Iedereen heeft een stijl van praten, die voorafgaat aan de argumenten die men kiest of de beelden die men uit de kast haalt om de eigen argumenten krachtiger te maken. Die persoonlijke taalstijl is wat we hier benoemen als de linguïstische vingerafdruk; de manier van spreken die eigen is aan de persoon, als een vingerafdruk. De stijl die tegelijkertijd sporen nalaat in hoe anderen het spreken van die persoon interpreteren. De vingerafdruk is dus niet alleen een spoor dat men nalaat op de organisatie, maar ook een veroorzaker van gevolgen. De linguïstische vingerafdruk van de gemeentesecretaris is zijn/haar manier van spreken die eigen is en die bijna als vanzelf gaat.

Strategisch gebruik vingerafdruk
Spraakmakend Leiderschap gaat om het vermogen om het eigen taalregister strategisch in te zetten, zonder daarbij de eigenheid en de authenticiteit te verliezen. Geen kunstje, maar wel bewustzijn; wel oefenen, maar niet ‘gemaakt’ worden. Het boek, samengepakt in de pakkende titel ‘Spraakmakend Leiderschap’ is geschreven door NSOB in opdracht van IKPOB. Het boek past in een reeks van studies en experimenten die IKPOB heeft geïnitieerd en nog steeds initieert, om het inzicht in en de ervaringen met benodigde competenties van publieke professionals te verscherpen en te verankeren. IKPOB doet dit door subsidies en het voeren van de dialoog, vaak in samenwerking met verwante organisaties in het publieke domein. Deze studie is mede uitgebracht in het kader van de met VOM en VGS georganiseerde ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’(publiek professional).

Het boek ontvangen?
Indien u gemeentesecretaris bent, krijgt u binnenkort een exemplaar toegestuurd vanuit VGS. Nieuwsgierig naar het boek ‘Spraakmakend Leiderschap’, maar geen gemeentesecretaris? IKPOB stelt 50 exemplaren van het boek beschikbaar via haar website. U kunt een exemplaar bestellen door een e-mail, voorzien van uw adresgegevens, te sturen naar info@IKPOB.nl. Het boek digitaal inzien kan natuurlijk ook.

logo de zoektocht voor artikel