‘De professie of het proces’

In de digitale, diverse netwerksamenleving is de overheid niet minder belangrijk, maar haar functie is wel veranderd. Dat heeft consequenties voor de ambtenaar. Die moet laveren tussen vakmanschap en procesmanagement. Het Verwey-Jonker instituut onderzocht de nieuwe rol van de ambtenaar. Hoe geeft de moderne ambtenaar vorm aan zijn vak?

Het Verwey-Jonker instituut deed onderzoek naar rol van de ambtenaar binnen vijf innovatieve projecten: ‘stadgesprekken rond energie’ in Utrecht, ‘veilig uitgaan’ op het Rembrandtplein, ‘de organisatie van sociale wijkteams’ in Eindhoven, ‘Verbindend werken’ in Bronckhorst en ‘de besluitvorming over de Waalkade’ in Nijmegen. Hoe geven ambtenaren rond deze projecten vorm aan de nieuwe manier van besturen? En welke knelpunten komen ze daarbij tegen? Benieuwd naar deze nieuwe publicatie? Lees hier verder.