‘Collectief reflecteren’

In de Zoektocht van VOM, VGS en IKPOB met vele partners naar het handwerk van de publieke professional zijn we steeds op zoek geweest naar wat nu belangrijk is voor het (kunnen) functioneren van die 21e eeuwse professional. Een van de belangrijker zaken was het kunnen reflecteren op soms heftige verschillen in waardenrationaliteit en daarover ook ‘waarderend’ kunnen communiceren. Zie ook de Zoektocht publicaties waar verwijzing naar plaatsvindt in dit essay. Daarbij gaat het in dit essay om het belang van reflectie voor professionals in het algemeen. Niet reflecteren kan leiden tot ongelukken, zo luidt een stelling uit dit essay, met als een voorbeeld het door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in september 2017 geconstateerde verband tussen de dood van twee militairen eerder en gebrekkige reflectie in de Defensie-organisatie. Waarom is die reflectie zo onmisbaar? Lees hier het hele essay.