Winnaar Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017!

Maandag 20 november 2017 heeft de verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017’ plaatsgevonden. De genomineerden voor deze verkiezing waren: Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Stadsregio Parkstad Limburg. De uiteindelijke winnaar van deze verkiezing is Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft laten zien dat zij zich aangepast heeft aan de 21e eeuw. De genoodzaakte transitie heeft ervoor gezorgd … Lees verder

Een geslaagde afsluitende bijeenkomst van de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager/professional’

Op 20 november ‘17 heeft in Sociëteit de Witte de afsluitende bijeenkomst van de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager/professional’ plaatsgevonden. Een geslaagde middag met ruim 150 deelnemers. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst stond de vraag ‘Waarom zijn we de Zoektocht in 2014 gestart?’, centraal. Onder leiding van dagvoorzitter Roel in ‘t Veld, is de bijeenkomst … Lees verder

‘Collectief reflecteren’

In de Zoektocht van VOM, VGS en IKPOB met vele partners naar het handwerk van de publieke professional zijn we steeds op zoek geweest naar wat nu belangrijk is voor het (kunnen) functioneren van die 21e eeuwse professional. Een van de belangrijker zaken was het kunnen reflecteren op soms heftige verschillen in waardenrationaliteit en daarover … Lees verder

‘De professie of het proces’

In de digitale, diverse netwerksamenleving is de overheid niet minder belangrijk, maar haar functie is wel veranderd. Dat heeft consequenties voor de ambtenaar. Die moet laveren tussen vakmanschap en procesmanagement. Het Verwey-Jonker instituut onderzocht de nieuwe rol van de ambtenaar. Hoe geeft de moderne ambtenaar vorm aan zijn vak? Het Verwey-Jonker instituut deed onderzoek naar … Lees verder

Dialoogtafel Nederland Innovatieland

Dat het goed met gaat innovatie in ons land bleek afgelopen zomer maar weer eens uit het gezaghebbende ‘European Innovation Scoreboard’ van de Europese Commissie. Nederland noteerde ten opzichte van vorig jaar een hogere score op de 27 indicatoren voor innovatiekracht en steeg op de Europese ranglijst van de vijfde naar de vierde plaats. In … Lees verder