Onkostenvergoeding

De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van werkelijk gemaakte kosten en een niet-bovenmatig vakatiegeld van € 500 per dagdeel voor vergaderingen en werkzaamheden. De kosten en vakatiegelden kunnen tweemaal per jaar worden gedeclareerd en de kosten dienen te worden aangetoond door middel van bij de declaratie gevoegde bewijsstukken. Declaraties worden door de directeur van de stichting beoordeeld en, bij akkoord, goedgekeurd. De declaraties van de directeur worden door de voorzitter van bestuur geautoriseerd.

De functie van directeur wordt vervuld door de heer H.W.M. Wesseling op basis van 46 dagen per jaar, ingezet vanuit Berenschot tegen een sterk gereduceerd tarief van € 1.000 (exclusief BTW) per gewerkte dag. De stichting wil en heeft geen personeel in dienst en daarom is er geen cao van toepassing of een salarisregeling. IKPOB dient het uitgangspunt vervolgens aan te passen van ‘inzicht ontwikkelen’ naar ‘dat inzicht ook overdraagbaar maken’. Dus streven naar disseminatie en het toepassen ervan. Dat gebeurt op de eerste plaats door verdieping die vooral in de experimentele context plaatsvindt.