Onze administratieve processen

Om de kwetsbaarheid van IKPOB te minimaliseren zijn de administratieve processen van IKPOB in 2011 beschreven en door het bestuur vastgesteld. Zo is er bijvoorbeeld vastgesteld dat de functiescheiding tussen de betrokken functionarissen bij het betaalbaar stellen van facturen en de controle op uitgaven toereikend is. Dit ter voorkoming van fraude.

Het boekjaar van stichting IKPOB is gelijk aan een kalenderjaar. Volgens de statuten stelt het bestuur binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarstukken op. Jaarlijks vindt er een accountantscontrole plaats door Dubois. Het bestuur stelt de jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast.

2016

Klik hier voor het jaarverslag van 2016.

Klik hier voor de controleverklaring van 2016.

2015

Klik hier voor het jaarverslag van 2015.

Klik hier voor de controleverklaring van 2015.

2014

Klik hier voor het jaarverslag van 2014.

Klik hier voor de controleverklaring van 2014.

KvK-nummer: 30249726, Fiscaal nummer/RSIN-nummer: 8201 51 610.