Bestuur

IKPOB heeft drie bestuursleden en een directeur-kwartiermaker.

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit een oneven aantal van ten minste drie leden, waarbij er tussen de leden geen sprake is van een nauwe familierelatie of een daarmee vergelijkbare relatie. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directeur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders. Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

– De heer J. van der Tak, voorzitter
– De heer R.E. Viergever, penningmeester
– Mevrouw A. Doesburg, bestuurslid
– De heer H. Wesseling, directeur

Sjaak

Voorzitter

Dhr. Sjaak van der Tak. Burgemeester van Westland

ruud

Penningmeester

Dhr. Ruud Viergever. Tot 1-1-’16 Secretaris-directeur bij waterschap de Dommel

annet

Bestuurslid

Mw. Annet Doesburg. Gemeentesecretaris gemeente Waadhoeke

14-1205 Nieuwe foto Henk Wesseling NW

Directeur 

Dhr. Henk Wesseling