Over IKPOB

Stichting IKPOB zet zich in om de kwaliteit van het werken van de professional in het publieke domein  te bevorderen. Dit doet zij door het initiëren en financieren van gerichte studies, experimenten en bijeenkomsten.
De nadruk ligt hierbij op de mogelijkheden en wensen tot competentieverbetering van professionals in het publieke domein. Niet de competentieverbetering op zichzelf staat centraal, maar het onderliggende systeem dat ervoor zorgt dat competenties verbeteren. Hierbij wordt specifiek het arrangement van vraag en aanbod van die competentieontwikkeling op verschillende niveaus ondersteund. IKPOB heeft dit arrangement de afgelopen jaren in kaart gebracht. Hieruit is naar voren gekomen dat bepaalde verbindingen in vraag en aanbod in het geheel niet, of niet goed ontwikkeld zijn. De afgelopen periode heeft IKPOB zich vooral gericht op het herstel, dan wel het tot stand brengen van deze verbindingen. De activiteiten die IKPOB steunt, zijn gericht op het in beeld krijgen van de problemen in het arrangement, het genereren van kennis hierover en het verder uitkristalliseren van de rol van IKPOB hierbinnen.

Geschiedenis

IKPOB is in 2008 opgericht, toen de stichting Bestuursacademie Nederland (BAN NL) werd omgezet naar de Bestuursacademie Nederland BV. Bij deze verandering werd de stichting BAN NL geliquideerd en is de stichting IKPOB opgericht om de kernwaarden en middelen te beheren en voor het publieke belang in te zetten.

Klik hier voor het strategieverslag van 2015.