Dialoogtafel toekomstbestendig bestuur

Het fundament van het Huis van Thorbecke wankelt omdat het ontworpen is in een andere tijd. Het traditionele beeld, waarbij er een verdieping is voor rijk, een voor de provincies en een voor de gemeenten sluit niet meer aan bij de samenleving. Kan het huis van Thorbecke opnieuw vorm worden gegeven zonder ad hoc-verbouwingen?

Volgens de studiegroep Openbaar bestuur is een grote bestuurlijke reorganisatie niet nodig, want ook een nieuw stelsel zou snel verouderd zijn. Waar juist behoefte aan is, is een bestuurlijk en ambtelijk apparaat dat in staat is te functioneren in domein- en grensoverstijgende netwerken. Geen nieuw bestuurlijk bouwwerk, maar een cultuur en organisatie die sterk, flexibel en veerkrachtig is. Klaar voor bestaande en toekomstige opgaven, maar ook onverwachte ontwikkelingen.

Ondertussen wil de Nederlandse burger meer betrokken zijn bij beleid en politiek, zijn Europese besluiten belangrijker geworden voor het Nederlandse parlement en worden taken van de rijksoverheid naar gemeenten gedecentraliseerd. Verder zijn er steeds grotere verschillen in de verkiezingsuitslagen en is de zogenoemde mediacratie in opkomst. In januari heeft de ministerraad ingestemd met het instellen van de staatscommissie Parlementair stelsel. Deze staatscommissie onder leiding van Johan Remkes heeft de opdracht om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementair stelsel en de parlementaire democratie. Een eerste advies is onlangs afgegeven.

Deelnemers

Een panel met onder andere Richard van Zwol (voormalig SG op het ministerie van BZK en staatsraad bij de Raad van State), Frits van der Meer (Bijzonder hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform aan universiteit Leiden), Bert Blase (waarnemend burgemeester van Heerhugowaard en voorzitter van Code Oranje) en Han Polman (commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur) gaat in gesprek over de veranderingen die noodzakelijk zijn om het bestuur in Nederland toekomstbestendig te maken. Voorzitter is Boudewijn Steur, clusterhoofd Strategie bij het ministerie van BZK.

Programma

De dialoogtafel over toekomstbestendig bestuur vindt plaats in de Bazaar of Ideas in Den Haag. Het programma is als volgt:

* 14.30 uur: inloop en ontvangst

* 15.00 uur: start dialoogtafel

* 16.30 uur: afsluiting dialoogtafel

* 17.05 uur: napraten met drinks&bites

Wilt u bij deze dialoogtafel aanwezig zijn? U kunt zich hier aanmelden.