Nederland Innovatieland

Op 28 november jongstleden heeft de dialoogtafel ‘Nederland Innovatieland’ plaats gevonden. Tijdens deze dialoogtafel, georganiseerd door Platform O in samenwerking met Publiek Denken, kwam onder andere ter sprake dat Nederland goed scoort op innovatie gebied. Immers; innovatie is de motor van onze kenniseconomie. Er moet echter wel voor gezorgd worden dat we niet te zelf zorgzaam worden én dat er in de toekomst nog de beschikking is over genoeg mensen met de juiste kennis. Aandacht is nodig voor het dreigend tekort aan talent en de impact van digitalisering.

Benieuwd naar het hele artikel? Lees meer.