De Zoektocht

Werkschrift ‘Wederzijds’

In februari is het werkschrift ‘Wederzijds’ verschenen. Een handzaam werkschrift voor de publieke professional van Roel in ’t Veld en Albert Jan Kruiter. Het vormt het vervolg op hun eerdere publicatie ‘Hij begrijpt er dus helemaal niets van!’. Samenwerking is een voorwaarde om publieke waarde te creëren. De auteurs nemen echter steeds weer waar dat … Lees verder

Publicatie ‘Halte ongemak’

Hoe kunt u als publieke professional communiceren in de onvermijdelijk, lastige, schurende en botsende situaties die werken bij de overheid met zich meebrengt? Deze vraag staat centraal in de verkenning, die Els van der Pool en Guido Rijnja maakten als onderdeel van de Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager van IKPOB, VGS en VOM. … Lees verder

Meer publicaties over De Zoektocht

Kenniscirculatie

Rapport ‘Condities voor kennisdeling’

In opdracht van het Kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN heeft Wenne Bergman, bestuurskundige en docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MDW) bij de HAN, onderzoek gedaan naar het functioneren van het Kennisplatform Achterhoek. Dit onderzoek heeft als doel de factoren op te sporen die kennisdeling in de regio kunnen bevorderen. Op basis van een grondige … Lees verder

Nu aan de slag met: Achterhoekse gemeente met HAN ‘Lerend op avontuur’ rond decentralisaties

Acht gemeenten in de Achterhoek gaan samen met het HAN Kenniscentrum Publieke Zaak en een aantal andere kennisinstellingen gestalte geven aan een gemeenschappelijk leer- en kennisontwikkelingsproces. Dit ten behoeve van de decentralisaties die de gemeenten de komende tijd gaan doorvoeren. Het proces moet de basis leggen voor de cultuuromslag die bij al deze betrokkenen noodzakelijk … Lees verder

Meer publicaties over Kenniscirculatie

Publieke Meerwaarde

Heren Hoeren Heiligen

Het vertrouwen van de samenleving in haar politieke bestuurders neemt steeds verder af. Daarmee komt de legitimiteit van het bestuur onder druk te staan. Wat ligt hieraan ten grondslag, en belangrijker, wat kan de bestuurder doen om de vertrouwenskloof te dichten? Basile Lemaire beschrijft in Heren, Hoeren, Heiligen op een praktische manier hoe de bestuurder, als mens, het … Lees verder

De Dynamische Gemeente

De Dynamische Gemeente’ ofwel een inspirerend boek over de ontwikkeling van ambtenaren Dit boek gaat  over dynamiek en over beweging in de gemeentelijke organisatie. Beweging  die nodig is om al die turbulentie die van buitenaf op uw afkomt, goed tegemoet te kunnen treden. Het boek gaat over de lastige vraag hoe de gemeentelijke organisatie met … Lees verder

Meer publicaties over Publieke Meerwaarde

Verbindend Vakmanschap

Bundel Publieke Waarden & Verbindend Vakmanschap

Uit de eerdere publicaties ‘Publieke Waarden’ en ‘Verbindend Vakmanschap’ is gebleken dat de uitkomst van deze twee onderzoeken nauw op elkaar aansluiten. Daarom heeft IKPOB in samenwerking met de Universiteit Utrecht en USBO besloten deze beide publicaties in één bundel onder te brengen. Deze publicatie bestaat uit twee delen, die als aparte delen te lezen … Lees verder

‘Verbinders zonder script’

Geen zoektocht naar het handwerk van de publieke manager is compleet zonder inzicht in wat publieke managers nu eigenlijk precies doen als ze aan het werk zijn. Waar gaat hun aandacht naar uit? Waar besteden zij hun tijd aan, wat krijgt minder prioriteit, wat delegeren ze naar anderen, wat laten ze lopen? Welke keuzes maken … Lees verder

Meer publicaties over Verbindend Vakmanschap