Een geslaagde afsluitende bijeenkomst van de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager/professional’

Op 20 november ‘17 heeft in Sociëteit de Witte de afsluitende bijeenkomst van de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager/professional’ plaatsgevonden. Een geslaagde middag met ruim 150 deelnemers. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst stond de vraag ‘Waarom zijn we de Zoektocht in 2014 gestart?’, centraal. Onder leiding van dagvoorzitter Roel in ‘t Veld, is de bijeenkomst gestart met lezingen door Paul ‘t Hart en Hans Boutellier, gericht op de huidige ontwikkeling van professionaliteit. Door ingrijpende ontwikkelingen, aangeduid met termen als ‘participatiesamenleving’, ‘informatiegedreven (technologische) sturing’ en ‘populisme’ is aan de deelnemers de vraag gesteld: ‘Welke gevolgen heeft dit voor het handelen van de overheidsprofessional?’. Aan de hand van welgeteld negen workshops, begeleid door diverse auteurs van de Zoektocht, zijn de meest belangrijke thema’s uit deze Zoektocht aan bod gekomen. Tot slot, is er plenair gedebatteerd over het belang van leren en reflecteren voor de ambtelijke organisatie.

Ondanks dat IKPOB met deze bijeenkomst haar werkzaamheden heeft afgesloten, gaat de Zoektocht door. Immers: de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsprofessional,’ is een proces dat continu in beweging is. Of zoals In ’t Veld zou zeggen: “De metafoor van deze bijeenkomst is als ‘een begrafenis in New Orleans,’ omdat hier niet de dood maar het leven gevierd wordt.”

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst kunt u hier teruglezen.