‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’

Het was een lange en ingewikkelde kabinetsformatie. Naast het vinden van gedeelde uitgangspunten en oplossingen, kwamen er ook vele brieven en oproepen vanuit het hele land. Nu het Regeerakkoord er ligt, komt het aan op de uitvoering. Daarin kan het verschil écht gemaakt worden. In het essay ‘Wat het kabinet zich moet realiseren,’ worden gedachten en … Lees verder

Vakmanschap 3.0 en de competenties van de jazzmuzikant

Wat is het handwerk van de overheidsmanager/professional? Na vijf jaar gezamenlijke Zoektocht van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM),  Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en stichting Innovatie, Kwaliteit en Professionaliteit van het Openbaar Bestuur (IKPOB), gaat deze ontdekkingsreis een nieuwe fase in. IKPOB kan zichzelf opheffen: missie geslaagd. Er is een flinke bodem gelegd voor verdere reflectie. … Lees verder

‘Self as tool’

Jezelf kennen, én de ander kennen, is van groot belang in de samenwerking tussen ambtelijk professionals en politiek bestuurders. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch staan we er maar zelden bij stil. Weet u van uzelf hoe u overkomt op anderen? Hoe u verbaal, maar ook non-verbaal communiceert? Of waarom het samenwerken met de ene bestuurder … Lees verder

Nederland Innovatieland

Op 28 november jongstleden heeft de dialoogtafel ‘Nederland Innovatieland’ plaats gevonden. Tijdens deze dialoogtafel, georganiseerd door Platform O in samenwerking met Publiek Denken, kwam onder andere ter sprake dat Nederland goed scoort op innovatie gebied. Immers; innovatie is de motor van onze kenniseconomie. Er moet echter wel voor gezorgd worden dat we niet te zelf … Lees verder

Derde editie Dag van de Digitale Overheid

Op donderdag 31 mei 2018 organiseert de Stichting Digitale Overheid de derde editie van de Dag van de Digitale Overheid: door heel Nederland vinden gelijktijdig meerdere studiedagen plaats, live verbonden met het Centraal Congres, wat zal plaatsvinden op een centrale locatie in het land. Het thema van de dag zal wederom ‘Future Work Skills’ zijn, … Lees verder

Winnaar Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017!

Maandag 20 november 2017 heeft de verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017’ plaatsgevonden. De genomineerden voor deze verkiezing waren: Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Stadsregio Parkstad Limburg. De uiteindelijke winnaar van deze verkiezing is Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft laten zien dat zij zich aangepast heeft aan de 21e eeuw. De genoodzaakte transitie heeft ervoor gezorgd … Lees verder

Een geslaagde afsluitende bijeenkomst van de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager/professional’

Op 20 november ‘17 heeft in Sociëteit de Witte de afsluitende bijeenkomst van de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager/professional’ plaatsgevonden. Een geslaagde middag met ruim 150 deelnemers. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst stond de vraag ‘Waarom zijn we de Zoektocht in 2014 gestart?’, centraal. Onder leiding van dagvoorzitter Roel in ‘t Veld, is de bijeenkomst … Lees verder

‘Collectief reflecteren’

In de Zoektocht van VOM, VGS en IKPOB met vele partners naar het handwerk van de publieke professional zijn we steeds op zoek geweest naar wat nu belangrijk is voor het (kunnen) functioneren van die 21e eeuwse professional. Een van de belangrijker zaken was het kunnen reflecteren op soms heftige verschillen in waardenrationaliteit en daarover … Lees verder

‘De professie of het proces’

In de digitale, diverse netwerksamenleving is de overheid niet minder belangrijk, maar haar functie is wel veranderd. Dat heeft consequenties voor de ambtenaar. Die moet laveren tussen vakmanschap en procesmanagement. Het Verwey-Jonker instituut onderzocht de nieuwe rol van de ambtenaar. Hoe geeft de moderne ambtenaar vorm aan zijn vak? Het Verwey-Jonker instituut deed onderzoek naar … Lees verder

Dialoogtafel Nederland Innovatieland

Dat het goed met gaat innovatie in ons land bleek afgelopen zomer maar weer eens uit het gezaghebbende ‘European Innovation Scoreboard’ van de Europese Commissie. Nederland noteerde ten opzichte van vorig jaar een hogere score op de 27 indicatoren voor innovatiekracht en steeg op de Europese ranglijst van de vijfde naar de vierde plaats. In … Lees verder