Aankondiging opheffen website IKPOB

Op 20 november jongstleden heeft de afsluitende bijeenkomst van de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager/professional’ plaatsgevonden. IKPOB heeft met deze laatste Zoektocht bijeenkomst haar werkzaamheden afgesloten. Vanaf eind maart 2018 zal de stichting niet meer actief zijn en de IKPOB website worden opgeheven per 1 april. Alle Zoektocht en IKPOB publicaties zijn tot 1 april digitaal beschikbaar op de website van IKPOB. U kunt ze hier inzien. De laatste IKPOB Nieuwsbrief verschijnt eind maart.

Laten we, ondanks dat IKPOB haar missie heeft volbracht, de zoektocht met elkaar voortzetten, daar er in de ambtenarij nog vele uitdagende wegen te bewandelen en doelen te behalen zijn. Immers: de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsprofessional’ is nooit eindig.”